บริการห้องสมุด
การยืมหนังสือ

สมาชิกยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม เป็นเวลา 7 วันโดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
- หนังสือภาษาไทย และ CD          300 บาท*
- หนังสือภาษาอังกฤษ และ CD     500 บาท*
* อัตราค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อคืนหนังสือครบตามกำหนด

อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด
- หนังสือภาษาไทย และ CD            5 บาท/เล่ม/วัน
- หนังสือภาษาอังกฤษ และ CD     10 บาท/เล่ม/วัน

กรณีคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับจะถูกหักจากเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก หากต้องการยืมหนังสือต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามที่กำหนด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำหนังสือหรือ CD ชำรุดหรือสูญหาย ปรับตามราคาจริงของหนังสือ รวม ค่าดำเนินการอีก 100 บาท

บริการอินเทอร์เน็ต

 1. สำหรับสมาชิกติดต่อขอใช้อินเทอร์เน็ตได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดไอที
 2. บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fiฟรี!

รักษ์ KCC

 1. ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด
 2. กรุณารับประทานอาหารและขนมในบริเวณร้านอาหารและเครื่องดื่ม เท่านั้น
 3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณ KCC
 4. การทำลายทรัพย์สิน ลักขโมยหนังสือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
 5. กรุณานำสิ่งของมีค่าติดตัวอยู่เสมอ

Library Services
Borrowing Conditions

 • Members can borrow up to four library items (books and CDs) for 7 days. Deposits on loaned items are to be charged as follows:-  Books and CDs in Thai language  300 Baht/item
  -  Books and CDs in English language  500 Baht/item
 • The deposits paid will be refunded when the borrowed items are returned within due dates.
 • A valid proof of identification is required in order to receive the refund.

Overdue Fines

 • Books and CDs in Thai language  5 Baht/item/day
 • Books and CDs in English language  10 Baht/item/day
 • In case of loss, borrowers are liable for charges according to the actual cost of the item. A processing fee of 100 Baht will also be charged.
 • Overdue fines will be subtracted from the book/CD deposits.
 • If members wish to borrow more books/CDs after the fines are paid, additional payment must be made to meet the required deposits for the next loan.

Internet Services

 • Please contact the IT station for internet services.
 • The fee for the use of Wi-Fi is FREE!

KCC Code of Conduct

 • Please help us keep the premises clean.
 • Eating and drinking should only be done at the Food & Drink area.
 • Pets are not allowed in KCC.
 • Mutilating and stealing books, other materials and equipment are illegal.

Please keep your valuables with you at all times