สูงวัยโอเกะ

 

 

พบกันกิจกรรมสูงวัยโอเกะทุกวัน พุธ และ พฤหัสบดี  เวลา1.300 น. – 15.00 น.